Gruppen

Gruppen består av: 

Flokken som har småspeidere i 3. og 4. klasse,

Troppen som har speidere fra 5. til 10. klasse

Roverlag som har rovere fra 16- 25 år