Aspirantloven av 17.03.2016

Beskrivelse:

En liten revisjon ble gjort av roverlagsledelsen 4.11.2016. Det ble fjernet at roveropptak må være på Grevbu.