Speideroppstart høsten 2018

Speideroppstart høsten 2018

Da var tiden inne for et nytt semester med speideraktiviteter, og med det har det skjedd noen endringer i hierarkiet til gruppen. 

Nytt fra høsten er at Ingunn har gått over til troppen. Siw er fortsatt å treffe på troppsmøter i høst, men hun har gitt fakkelen som troppsleder over til Ingunn!

I flokken har Kristine tatt over rollen som flokkleder, og ønsker både nye og gamle speidere velkomne til speiderstart.

Vi håper alle får et godt speidersemester, og får nye ferdigheter, venner og minner sammen med oss i 1. Lone speidergruppe!