Møtesteder

Opp igjennom årene har 1. Lone disponert flere forskjellige lokaler i nærområdet rundt Lone.

I en lengre periode var vi i kjelleren på gamleskolen på Lone.

2005 flyttet 1. Lone til Espeland fjernhjelpleir. Dette var store og gode lokaler som egnet seg godt til å drive speideraktivitet. Skogen og elven like utenfor døren og mange grupperom inne, samt lager.

2011 ble det en endring på lokalet. Gruppen mistet forsamlingslokalet, men bruker fremdeles en kjeller i leiren som lager for utstyret.

I 2012 var speiderne heldige å fikk overta Fredheim naturbarnehage sitt område øverrst i Londalen i lag med Lone skule. Dette er et fantastisk område å drive speiderarbeid i.

Andre faste møtesteder er Lone Camping, hvor vi padler kano på Haukelandsvannet og driver med vannaktiviteter.