Troppen

Troppen i 1.Lone speidergruppe består i dag av 29 speidere.

Speiderene er forldelt i 4 patruljer

- Rev
- Gaupe
- Oter
- Falk

Hver av patruljene har en Patruljefører (PEFF) og en patruljeassistent (ASS). I tillegg har hver patrulje to ledere som har oppfølgingsansvar for patruljene.